ελ

A space for the arts and design

Painting

Andreas Psarakos | Figures in Two and Three Dimensions

24/5/2013 – 15/6/2013
Mrs. Sofia I, 2002Figure, 1999Figure, 1999Untilted, 2000Mrs. Sofia II, 2002Untitled, 2001Nude, 2008Untitled, 2004Untitled, 2003Mr. Nontas, 1999Faces, 1999Nude, 1998Untitled, 2000Mr. Giorgos, 2001Tilting Figure, 2013Tilting Figure, 2013Sitting Figure, 2013Sitting Figure, 2013Sitting Figure, 2013Tilting Figure, 2013Tilting Figure, 2013Tilting Figure, 2013Tilting Figure, 2013Tilting Figure, 2013Tilting Figure, 2013
Mrs. Sofia I, 2002 | Mixed media | 58x125 cm
Mrs. Sofia I – 2002 [1]